A Zimándy Ignác Általános Iskola tájékoztatója!

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1102/2020.(III.14.)Korm. határozat alapján a köznevelési intézményekben új munkarend kerül bevezetésre.
Ennek alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Intézményünk a koronavírus terjedésének megelőzésére tett intézkedés értelmében 2020. március 16-tól határozatlan időre zárva tart.
A zavartalan otthoni tanulás érdekében 2020.03.17-én 10:00 – 16.00 óráig a szülők bejöhetnek az iskolába a tanulók iskolában maradt felszereléséért.
Az új munkarend értelmében – ezt követően – tilos az iskola látogatása.
A mai napon a nevelőtestület döntött a digitális tanulási utakban.
Az átállás időszaka 2020. március 17-27-ig tart. Ebben az időszakban az alsó tagozatos tanulók az osztályok e-mailes levelező listáján kapják meg napi rendszerességgel a tananyagot. A felső tagozatos tanulók tanárai a Kréta rendszer „e-Ügyintézés” funkciójának segítségével juttatják el a tananyagot heti bontásban a tanulóknak.
2020. március 30-tól az alsó tagozat tanulók a Classroom oktatási alkalmazás segítségével, a felső tagozatos tanulók a Microsoft Teams alkalmazásával kommunikálnak majd. Ezek az alkalmazások tág teret adnak a gyerekek és tanárok tanulásban való együttműködésére, a kommunikációra, az ellenőrzésre és az értékelésre.
Az alsós és felsős tanulóinknak külön – külön levelet írtunk, melyet az iskolai honlapra is felteszünk, de az osztályfőnökök is elküldik a levelező listáikon.
Törökbálint, 2020.03.16.

Mindenki vigyázzon magára és a szeretteire!

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató