Jegyzői tájékoztatás

Átmenetileg megváltozik a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal működési rendje

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fertőzés megelőzését szolgáló intézkedések végrehajtásával összefüggésben átmenetileg megváltozik a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal működése. Megértésüket megköszönve kérem, hogy összefogással, türelemmel és odafigyeléssel tegyünk közösen azért, hogy megelőzzük a fertőzés terjedését!

A változásokról az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

  1. A Városháza épületébe történő belépés

Az épületbe történő bejutásra, illetve onnan történő távozásra minden dolgozó és látogató kizárólag a főbejáratot használhatja.

Az épületbe való belépéskor mindenki köteles a recepciós pultnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használni. Aki a kézfertőtlenítést megtagadja, az épület területére nem léphet be.

  1. Személyes ügyintézés
  2. március 16-ától a személyes ügyintézést korlátozzuk. Személyes ügyfélfogadás csak a következő ügyekben lehetséges:
    szociális ügyek,

házipénztári kifizetések.

Személyes ügyfélfogadás a felsorolt ügyekben: hétfőn és szerdán 13.00 – 15.00 óra között, pénteken 9.00 – 11.00 óra között.

  1. Anyakönyvi ügyek intézése

Anyakönyvi kivonat igénylése postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül lehetséges. A kivonat igényléséhez szükséges „Anyakönyvi kivonat kérelem” című nyomtatvány elérhető a www.torokbalint.hu/Önkormányzat/Nyomtatványok cím alatt a Hatósági Iroda nyomtatványai között.

A házasságkötésre való bejelentkezések fogadását újabb intézkedésig felfüggesztjük.

A halotti anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés átmeneti időszakra vonatkozó rendjéről a tájékoztatás itt olvasható.

  1. Behajtási engedélyek igénylése

A behajtási engedélyek iránti kérelmeket elektronikusan fogadjuk a behajtasiengedely@torokbalint.hu címen, vagy hivatali kapun keresztül. (KRID-azonosítónk: 408112722, e-papír használatakor: Törökbálint Város Önkormányzata)

Kérjük, a díjfizetést átutalással oldják meg.

  1. Kapcsolattartás a már folyamatban levő ügyekben

Kérjük, hogy a Hivatalnál már folyamatban lévő ügyükben az ügyintézőt ne személyesen, hanem e-mailben, vagy telefonon keressék meg. Amennyiben az ügyintéző nevét, elérhetőségét nem ismerik, az ügy jellegétől függően érdeklődjenek a 7. pontban megadott telefonszámokon. Amennyiben kérdésére azonnal nem tudunk válaszolni, telefonon visszahívjuk.

  1. Új ügyek indítása

Az átmeneti időszakban új beadványokat az alábbi módon juttathatnak el hozzánk:

ügyfélkapun/cégkapun keresztül (KRID-azonosítónk: 408112722, e-papír használatakor: Törökbálint  Város Önkormányzata); vagy

a postai úton (Törökbálinti Polgármesteri Hivatal, 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.); vagy

elektronikusan a hivatal@torokbalint.hu címen.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványaink elérhetők a www.torokbalint.hu/Önkormányzat/Nyomtatványok menüpont alatt, vagy az E-önkormányzat portálon.

  1. Információkérés

Információt munkaidő alatt a hivatal@torokbalint.hu e-mail címen, vagy a (23) 335-021-es központi telefonszám tárcsázását követően az alábbi mellékállomásokon kérhetnek:

adóügyek  226, 271

anyakönyvi ügyek   228

behajtási engedélyek  287

beruházási ügyek    209

birtokvédelmi ügyek   287

burkolatbontási engedélyek  209

fakivágási ügyek   209

hagyatéki ügyek  287

házszámozással kapcsolatos ügyek   287

helyi építési szabályzattal kapcsolatos kérdések   250, 299

kereskedelmi ügyek    287

környezetvédelem     209

közterület-felügyelet   280

közterület-foglalás   250,  299

közútkezelői feladatok  209

mezőőri ügyek  280

pénzügyek, pénztári kifizetések  276

szociális segélyek   208

telekalakítási engedélyek   250,  299

telephely engedélyezési ügyek   287

településképi vélemény   250, 299

önkormányzati tulajdonú ingatlanok ügyei   209

hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos ügyek  287

Amennyiben a telefon ügyeletet ellátó munkatárs a feltett kérdésre azonnal nem tud válaszolni, kapcsolja a feladatkör szerint illetékes ügyintézőt, ha pedig az ügyintéző éppen nem elérhető, telefonon visszahívjuk Önöket, vagy e-mailt küldünk. Éppen ezért kérjük,  hogy telefonáláskor adják meg azon elérhetőségeiket (e-mail cím, mobiltelefon, vezetékes telefon), melyeken kapcsolatba léphetünk Önökkel.

A jelen tájékoztatóhoz képest bekövetkező bármilyen változásról a www.torokbalint.hu oldalon értesülhetnek.

Törökbálint, 2020. március 14.

Kailinger Ildikó
jegyző

link: https://www.torokbalint.hu/app/cms/TorokbalintApp/index?id=46&resource=Torokbalint%2FOnkormanyzat%2FFelh%2F2020%2FTajekoztato20200314.html