Módosult az ÉTV Üzletszabályzata

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. tájékoztatása az Üzletszabályzat módosulásáról

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2020. február 27-án kelt, KSFO/13-6/2020 számú határozatában foglalt jóváhagyásával módosult.
Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 4. sz. módosítása 2020. február 27-től hatályos, a jóváhagyott módosítások a hatálybalépés előtt megkötött szerződésekre is érvényesek.
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. új Üzletszabályzata az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodában elérhető, a http://www.erdivizmuvek.hu internetes oldalon hozzáférhető, és kérésére postai úton is díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.