Nagy József díszpolgárunktól búcsúzunk

Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” – János 11.25 –

Törökbálint város polgármestereként mély megrendüléssel, de a kegyelmes Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy Nagy József, Törökbálint város köztiszteletben álló díszpolgára, a Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség lelkipásztori kisegítője, a Lendvai Károly Férfikórus örökös elnöke és szóvivője, a testvérvárosi és testvérkórusi kapcsolatok elkötelezett előmozdítója és támogatója életének 72. évében 2020. február 28. napján fáradhatatlan lelkét visszaadta teremtőjének, jóságos szíve örökre megpihent.

Szeretett barátunk elvesztése mindannyiunk számára veszteség, emlékét őrizzük és a mindenható Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családnak.

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség képviselőivel együtt ma este 19 órára csendes megemlékezésre hívom Önöket elhunyt testvérünk földi otthona (Munkácsy M. u. 89.) elé, ahol kegyeletünket néma főhajtással és egy-egy szál gyertyával rójuk le.

Törökbálint Város Önkormányzatának képviselő-testülete előzetes hozzájárulásával Nagy Józsefet a város saját halottjának tekinti.

A hozzátartozók gyászában osztozva:

Elek Sándor polgármester