Nemzetiségi közmeghallgatás

A törökbálinti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta rendes éves közmeghallgatását

A közmeghallgatás szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és annak felhatalmazása alapján meghozott a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet tartalmazza. A közmeghallgatás célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézzenek a helyi közügyek tekintetében kérdést vagy tegyenek javaslatot a képviselő-testület felé.