Polgármesteri intézkedések

Közérdekű tájékoztatás várost érintő polgármesteri intézkedésekről

Polgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatos, saját hatáskörben meghozott intézkedésekről – március 16.

Tisztelt Törökbálintiak!

Mint ismeretes március 11-én 15 órától Magyarország kormánya a veszélyhelyzet és különleges jogrend kihirdetése mellett döntött.

Felelős polgármesterként már az ezt megelőző napokban több megelőző intézkedést hoztam. Lemondásra kerültek az ünnepi megemlékezések és számos egyéb program.  Gondoskodtunk a szociálisan rászorulók vitamincsomaggal történő ellátásról, valamint a Polgármesteri Hivatal és a törökbálinti intézmények fertőtlenítővel való ellátásáról.

Megkezdődött a folyamatos tájékoztatás az összes online csatornánkon és írásos formában is.

Március 16. napjától elrendeltem a Törökbálinti Sportközpont bezárását. A dolgozók nincsenek ugyan felmentve a munkavégzés alól – az éves karbantartási és egyéb feladatok ellátását végzik -, de a Sportközpont nem látogatható.

A kormány döntése értelmében, hétfőtől az iskoláinkban életbe lépett a tantermen kívüli digitális tanrend. Önkormányzatunk természetesen segíteni fog azoknak a törökbálinti diákoknak, akiknek a digitális oktatás eléréséhez nincsenek meg a szükséges eszközei.

Március 17. napjától elrendeltem a helyi óvodák és a bölcsőde bezárását. Ebben a tekintetben Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár által megfogalmazott irányelveket tartjuk követendőnek.

Fontos önkormányzati feladatunk a tanulók étkeztetésének lebonyolításáról gondoskodni. Az igényfelmérés ezekben a percekben is folyik. A felelős Elchlinger Gyula, a Városgondnokság munkatársa.

Szintén a mai naptól rendelkeztem, hogy az önkormányzati finanszírozású buszjáratokon – a közvetlen kontaktálás elkerülése végett – Önöknek ne kelljen jegyet váltani. A járatok tehát az intézkedés visszavonásáig ingyenesen vehetőek igénybe.

Kérek mindenkit, amennyiben környezetében olyan idős törökbálintiról tud, akinek szüksége van segítségre akár gyógyszer, akár élelmiszer beszerzésével kapcsolatban, jelezzék a Segítő Kéz Szolgálatnál. A téma felelőse: Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető.

Azoknak az ellátásáról, akiket esetleg a közeljövőben házi karanténba helyeznek, természetesen gondoskodni fogunk. Senkit nem hagyunk magára!

Azonnali hatállyal 30 millió forintot különítek el azon törökbálinti polgárok részére, akiknek a kialakult helyzet a létfenntartásukat veszélyezteti. A támogatás folyósításának részleteinek kidolgozása folyik, hamarosan tájékoztatni fogjuk Önöket.

A téma felelőse Nédermann-Nejtek Erzsébet, Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Szociális és Társadalmi Kapcsolatok Irodájának vezetője.

A költségvetés tekintetében meghozott döntésem, hogy kizárólag a már kötelezettséggel vállalt kifizetéseket teljesítjük. Ez alól egyedüli kivétel az utak karbantartása. Egyéb támogatás kifizetésére, új szerződés aláírására, újabb kötelezettségek vállalására nem kerül sor. Mindenki megértését kérem!

A Pénzügyi Iroda vezetőjével egyeztetve, utasításba adtam, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak a veszélyhelyzet ideje alatt is teljes bérezésben részesüljenek.

Köztudott, hogy a választások óta, immár öt hónapja nincs alpolgármestere a városnak, a vezetői feladatokat helyettes nélkül, egyedül látom el. A járvány súlyosságára tekintettel, ez a helyzet tovább nem tartható! Nem maradhat vezető nélkül a város, amennyiben velem bármi történik! A képviselő-testülettel egyeztetve, a hét folyamán, a lehető legrövidebb időn belül sor kerül az alpolgármester kinevezésére.

Képviselő-testületi ülést – bizonytalan ideig – kizárólag abban az esetben fogok összehívni, ha jogkör hiányában a felmerülő kérdésben nem tudok dönteni.

Az egészségnél és a biztonságnál nincs fontosabb! Kérem Önöket a felelős magatartásra, amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak otthon!

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

Törökbálint, 2020.03.16.

Elek Sándor
Polgármester